Advocacy

Sokong sebuah sekolah untuk 100 kanak-kanak di Kota Bharu

by PERTUBUHAN KEBAJIKAN ANAK YATIM DAN ASNAF KELANTAN

MYR 276.00

Raised of MYR 5,000.00 target.


14

6%

About 1 Year

Donors

Funded

Left


Donate

Fundraise

THE PROBLEM


Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim dan Asnaf Kelantan (PERKAYA) adalah sebuah organisasi yang berpusat di Kota Bharu, Kelantan yang berfungsi untuk memberi pendidikan kepada kanak-kanak yang memerlukan.
Kami ada sekolah sendiri. Pra Tahfiz Intelek menghidapi kanak-kanak berumur 12 tahun yang sering menghadapi masalah dalam kehidupan mereka. Ibu bapa mereka di penjarakan, mempunyai masalah kewangan, kesihatan atau peribadi, atau ibu tunggal tanpa sokongan. Kanak-kanak ini tidak boleh pergi ke sekolah biasa kerana tiada kad pengenalan, trauma dan sebahagian daripada mereka masih tidak dapat mengenali huruf dan nombor walaupun pada usia 12 tahun. Kami membantu mereka yang menghadapi kesukaran mereka dan menyediakan ruang yang selamat untuk mereka belajar dan maju jalan pendidikan mereka.
Sekolah kami bergantung kepada sumbangan orang ramai dan yuran kecil yang di bayai oleh ibu bapa, tetapi tidak semua mereka mampu.

THE SOLUTION


Kami memerlukan pembiayaan untuk menampung kos sewa sekolah untuk pelajar kami. Dermaan anda akan memastikan bahawa pintu kami sentiasa terbuka untuk menyokong kanak-kanak.

Bagaimana dana akan digunakan:
1. PREMISES RENTAL = RM 2000.00
2. UTILITIES
- water = RM 300.00
-electricity = RM 500.00
-coway = RM 100.00
-tm = RM 100.00
-stationery = RM 500.00
3. KITCHEN ITEMS
-wet food = RM 1300.00
4. SHOWER ITEMS = RM 200.00

THE IMPACT


Sekolah kami menyediakan pendidikan percuma kepada 100 kanak-kanak dari keluarga miskin, anak yatim dan anak-anak yang tidak mempunyai identifikasi.
Anda boleh membantu kami untuk menampung kos sewa rumah selama 3 bulan dan menjamin peluang untuk anak-anak ini.

Hulurkan bantuan anda untuk selamatkan sekolah kami

MYR 276.00

Raised of MYR 5,000.00 target.


14

6%

-

Donors

Funded

Left


Volunteer


Spread the love


Donors


Amount Donated

MYR 2.00

14/08/2018
Anonymous Donor

Amount Donated

MYR 5.00

13/08/2018

Amount Donated

MYR 20.00

07/08/2018
Anonymous Donor
Education is the best thing to discover one's potential and talent. Never stop learning!

Amount Donated

MYR 10.00

01/08/2018
Anonymous Donor

Amount Donated

MYR 2.00

31/07/2018
Anonymous Donor

About the Organization/Project behind this Campaign

PERTUBUHAN KEBAJIKAN ANAK YATIM DAN ASNAF KELANTAN


Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim dan Asnaf Kelantan (PERKAYA) is an organization based in Kota Bharu, Kelantan, that works to provide education to children in need. We have our own school. Pra Tahfiz Intelek serves children up to 12 years old who often face some difficulties in their life. Their parents are imprisoned, have financial, health or personal problems, or are single mothers with no support. These kids cannot go to normal school because of no identity card, trauma and some of them still cannot recognize letters and numbers even at the age of 12. We help them to face their difficulties and provide a safe space for them to learn and progress in their educational path. Our school depends on public donations and the small fees the parents pay, but not all of them can afford it.