MYR 465.00

Raised of MYR 60,000.00 target.


4

1%

Over 1 Year

Donors

Funded

Left


Donate

Fundraise

MASALAH


Program ini telah dijalankan sejak dari tahun 2015. Sejumlah hampir 500 pelajar telah menerima menafaat daripada program ini, dengan penglibatan hampir 1000 orang sukarelawan.

Setiap pelajar yang terpilih akan menerima peruntukan  berjumlah RM150 dalam membeli kelengkapan persekolahan yang baru.

Dengan peningkatan kos sara hidup dan harga barang yang meningkat naik. Tahun ini (2018) Empire Project merancang untuk meningkatkan peruntukan daripada RM150 seorang kepada RM200 seorang.

Diharap dengan peningkatan ini, setiap pelajar dapat memiliki barang kelengkapan persekolahan yang baru, berkualiti dan mencukupi.

 

PENYELESAIAN


Empire Back To School menfokuskan kepada penerima dari kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah.

Senarai penerima di perolehi daripada:

 • Pihak Sekolah Terpilih
 • Rakan NGO di setiap lokasi
 • Wakil Penduduk
 • Senarai bulanan penerima bantuan Empire Food Bank

Tahun ini Empire Project menyasarkan seramai 300 pelajar akan menerima bantuan Empire Back To School 2018.

Latar belakang penerima merupakan dari kalangan :

 • Keluarga miskin
 • Anak yatim
 • Ibu tunggal
 • Asnaf

 

IMPAK


Empire Project menerusi program Empire Back To School 2018 akan memulakan lokasi pertamanya di Pulau Pinang. Seramai 100 orang pelajar terpilih akan menerima bantuan EmpireBack To school 2018. Setiap seorang akan menerima peruntukan berjumlah Rm200 untuk membeli pakaian dan kelengkapan persekolahan yang baru.

Lokasi ke 2 Empire Back To School 2018 adalah di Kuantan, Pahang. Seramai 50 orang pelajar terpilih akan menerima bantuan Empire Back To school 2018. Setiap seorang akan menerima peruntukan berjumlah Rm200 dalam membeli pakaian dan kelengkapan persekolahan yang baru.

Lokasi ke 3 Empire Back To School 2018 adalah di Batu Pahat, Johor. Seramai 50 orang pelajar terpilih akan menerima bantuan Empire Back To school 2018.Setiap seorang akan menerima peruntukan berjumlah Rm200 dalam  membeli pakaian dan kelengkapan persekolahan yang baru.

Lokasi ke 4 dan terkahir Empire Back To School 2018 adalah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.Seramai 100 orang pelajar terpilih akan menerima bantuan Empire Back To school 2018. Setiap seorang akan menerima peruntukan berjumlah Rm200 dalam membeli pakaian dan kelengkapan persekolahan yang baru.

 

THE PROBLEM


This programme has been implemented since 2015. With the involvement of about 1,000 volunteers, nearly 500 underprivileged students had been benefited from this programme thus far.

Each selected student will receive an allocation of RM150 in the purchase of new school supplies.

With the rising living costs and inflation, the EMPIRE PROJECT plans to increase the allocation from RM 150 per student to RM 200 per student.

We hope this increment allows every student to have sufficient new and quality school supplies.

 

THE SOLUTIONS


Empire Back to School primarily focuses on the recipients of primary and secondary school students.

The recipients list will be targeted from:

 • Selected Schools
 • NGO partners at each location
 • Resident Representatives
 • Monthly list of Empire Food Bank beneficiaries

This year, the Empire Project targets 300 students to receive the benefits from Empire Back To School.

Recipients’ background:

 • Poor family
 • Orphans
 • Single Mother
 • Asnaf

 

THE IMPACT


The implementation of Empire Back To School 2018 programme will be kickstarted in Pulau Pinang. A total of 100 selected students will receive Empire Back To school 2018 support. Each will receive an allocation of RM200 to buy new school clothes and equipment.

The second selected location of 2 Empire Back To School 2018 will be in Kuantan, Pahang. A total of 50 students will be selected to receive support from Empire Back To school 2018. Each will receive an allocation of RM200 to buy new school clothes and equipment.

The 3rd selected location of Empire Back To School 2018 will be Batu Pahat, Johor. A total of 50 students will be selected to receive support from Empire Back To school 2018. Each will receive an allocation of RM200 to buy new school clothes and equipment.

The 4th selected location of Empire Back To School 2018 will be Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. A total of 100 students will be selected to receive support from Empire Back To school 2018. Each will receive an allocation of RM200 to buy new school clothes and equipment.

 EMPIRE BACK TO SCHOOL 2017 - OUR MOMENTS
Goal Breakdown

Goal 1 - Pakaian Sekolah (School Uniform). Amount Needed: MYR110 x 300 pelajar = MYR33 000

Goal 2 - Kasut Sekolah (School Shoes). Amount Needed: MYR40 x 300 pelajar = MYR 12 000

Goal 3 - Kelengkapan menulis (writing essetials). Amount Needed: MYR50 x 300 pelajar = MYR15 000

JOM BELANJA BAJU SEKOLAH MEREKA!
19-SEP-2018

A lunch meeting between Mr. Ngah Ashraff Khan (Empire Project's Founder), Alya (SOLS 24/7 Development Strategist), Wah Hoo (NGOhub Director) to discuss about the Empire Background and 'Back to School 2018 Project'MYR 465.00

Raised of MYR 60,000.00 target.


4

1%

-

Donors

Funded

Left


Volunteer


Spread the love


Donors


Amount Donated

MYR 50.00

11/12/2018

Amount Donated

MYR 400.00

06/12/2018
Gwen
Keep up the good work, Ashraff! -Gwen

Amount Donated

MYR 5.00

29/10/2018
Anonymous Donor
Selamat Maju Jaya!

Amount Donated

MYR 10.00

12/10/2018
Anonymous Donor

About the Organization/Project behind this Campaign

PERSATUAN EMPAYAR KEBAJIKAN MALAYSIA (EMPIRE PROJECT)


SERVICE SCHEDULE

Service Schedule Location
Meals Every third Saturday of the Month at 10 pm Bangkok Bank 
Every third Saturday of the Month at 8 pm Chow Kit 
Every third Saturday of the Month at 8 pm  Maybank & Kota Raya

 

EMPIRE PROJECT 

PROFILE
Empire Project merupakan badan bukan kerajaan yang berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM) dengan nama Persatuan Empayar Kebajikan Malaysia (EMPIRE PROJECT) pada 4 March 2016 No pendaftaran PPM-004-14-04032016

RINGKASAN
Empire Project telah beroperasi sejak empat tahun yang lepas sebagai individu bebas menjalankan aktiviti berkebajikan di Kuala Lumpur bermula dengan aktiviti asas iaitu Street Feeding atau memberi makan buat para gelandangan. Dari setahun ke setahun, kami terus mencari peluang bagi menambah baik aktiviti-aktiviti kami. Sebelum ini, hanya Street Feeding yang kami jalankan setiap bulan. Namun kini, Empire Project telah menerokai dan menjadi perintis kepada beberapa aktiviti unik lain termasuklah Homeless ‘Selipar’ Project, Street Birthday Party, Empire ‘Sarong’ Project, Empire Food Bank, Project Pencil, Empire Backpack dll.

PERANCANGAN
Empire Project juga mempunyai perancangan jangka panjang bagi membantu para gelandangan di Pusat Transit Gelandangan serta Anjung Singgah. Selain itu, kami juga akan cuba membantu anak-anak warga gelandangan dan keluarga miskin bandar di sekitar Kuala Lumpur untuk mendapat pendidikan yang lebih baik demi masa hadapan mereka.

RINGKASAN
Empire Project akan sentiasa menerokai peluang-peluang bagi mencipta keunikan dalam kebajikan. Kami ingin terus memupuk nilai-nilai kreatif serta praktikal dalam membantu masyarakat yang memer-lukan dan tidak hanya tertumpu kepada pemberian makanan dan minuman sahaja. Dengan ini, kita bukan sahaja dapat membawakan pengalaman membuat kebajikan yang lain dari yang lain, tetapi lebih penting sekali, kita harap dapat mengisi kekosongan yang tidak diterokai NGO lain.

#empireproject